پرواز به دنیای بازی‌های کودکانه معرفی بازی‌های حرکتی خلاق ▷
پرواز به دنیای بازی‌های کودکانه معرفی بازی‌های حرکتی خلاق ▷

اولین وب سایت ویدیو محور بازی و ورزش کودکان در ایران

اولین وب سایت ویدیو محور بازی و ورزش کودکان در ایران

32432432

کلاس های بازی و ورزش ویژه ارتقا سواد جسمانی کودکان

کلاس های بازی های حرکتی برای گروه سنی 3 تا 12 سال 

کلاس آنلاین بازی و ورزش

کلاس های تعاملی بازی و ورزش کودکان 

324234

کارگاه‌های آموزشی

دوره های اصول طراحی بازی های حرکتی خلاق ویژه مربیان و مراکز آموزشی 

فستیوال ها

فستیوال های حرکتی ویژه کودکان ۴ تا ۱۲ سال 

مربیان بازی و ورزش کودک و نوجوان

علی بهشتی

مدیر و موسسه آکادمی بازیهای حرکتی خلاق

سارا علی نیا

سارا علی نیا

کارشناس علوم تربیتی

مربی  تخصصی کارگاه های مادر و کودک و‌دوره های جذب

گروه سنی زیر 3 سال

عارفه سامانی

عارفه سامانی

کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه تهران

مربی بازی و ورزش آمادگی جسمانی کودک و نوجوان

مربی تخصصی کارگاه های مادر و کودک

گروه سنی زیر 5 سال

رویا طهماسبی

رویا طهماسبی

مربی تخصصی بازی و ورزش کودکان

گروه سنی 5 تا 10 سال