بازی های حرکتی

آموزش های مقدماتی بازی و ورزش کودکان

بخش آموزش  بازی های حرکتی خلاق در جهت ارتقای آگاهی والدین و دانش مربیان برای ورود به حوزه بازی و ورزش کودکان ایجاد شده است .تمام آموزش های لازم در سطوح مقدماتی برای همه کسانی که میخواهد در حوزه بازی و ورزش کودکان فعالیت کنند در این صفحه قرار گرفته است.

کلیه آموزشها به صورت رایگان و ویدیو محور میباشد تا کمکی به رشد حوزه بازی و ورزش کودکان در کشور نماید.