در حال بارگذاری . . .

آموزش

آموزش های مقدماتی بازی و ورزش کودکان

بخش آموزش  بازی های حرکتی خلاق در جهت ارتقای آگاهی والدین و دانش مربیان برای ورود به حوزه بازی و ورزش کودکان ایجاد شده است .تمام آموزش های لازم در سطوح مقدماتی برای همه کسانی که میخواهد در حوزه بازی و ورزش کودکان فعالیت کنند در این صفحه قرار گرفته است.

کلیه آموزشها به صورت رایگان و ویدیو محور میباشد تا کمکی به رشد حوزه بازی و ورزش کودکان در کشور نماید.

طراحی بازی ها حرکتی کودکان
مهمترین دلیل برای یادگیری مهارت های حرکتی پایه
تعریف مهارت های حرکتی و شناختی
بازی و ورزش کودکان
کلاس بازی و ورزش کودکان
بازی و ورزش کودکان
بازی و ورزش کودکان
بازی و ورزش کودکان
بازی و ورزش کودکان
بازی و ورزش کودکان
بازی و ورزش کودکان
بازی و ورزش کودکان
بازی و ورزش کودکان
بازی و ورزش کودکان
بازی و ورزش کودکان
بازی و ورزش کودکان
بازی و ورزش کودکان
بازی و ورزش کودکان
بازی و ورزش کودکان
بازی و ورزش کودکان
بازی و ورزش کودکان
اسباب بازی ورزشی
معرفی اسباب بازی
کلاس بازی و ورزش کودکان
دوره جامع کپسول مربی آنلاین