پنل تخصصی طراحی بازی های حرکتی کودکان

اولین وب سایت ویدیو محور بازی و ورزش کودکان در ایران

اولین وب سایت ویدیو محور بازی و ورزش کودکان در ایران

32432432

کلاس های بازی و ورزش ویژه ارتقا سواد جسمانی کودکان

کلاس های بازی های حرکتی برای گروه سنی 3 تا 12 سال 

کلاس آنلاین بازی و ورزش

کلاس های تعاملی بازی و ورزش کودکان 

324234

کارگاه‌های آموزشی

دوره های اصول طراحی بازی های حرکتی خلاق ویژه مربیان و مراکز آموزشی 

فستیوال ها

فستیوال های حرکتی ویژه کودکان ۴ تا ۱۲ سال 

کارگاه عملی اصول طراحی بازیهای حرکتی کودکان

شیراز – مرودشت – بهمن 1401

دوره بین المللی طراحی بازیهای حرکتی

کشور سوئیس – شهر بازل

دوره آموزشی عملی طراحی بازیهای حرکتی کودکان

بخش عملی دوره پرواز – 3 آذر 1402

اولیک کارگاه اصول طراحی بازیهای حرکتی نودل در ایران

۱۳ بهمن ۱۴۰۲